За нас

Ajde
„АЈДЕ!“- Платформа за граѓанска политика претставува неформална, но организирана група слободоумни поединци со различни идеи и ставови, која сака да ги зајакне и здружи расцепканите демократски сили во земјата.
„АЈДЕ!“ се стреми да ја врати моќта за носење политички одлуки во рацете на граѓаните на Република Македонија.

 

1505990_839096146149938_3759327582413655386_n - Copy

 

“HAJDE!” – Platforma për politikë qytetare përfaqëson grup joformal, por të organizuar të individëve me ide dhe qëndrime të ndryshme që mendojnë lirshëm, e cila ka për qëllim t’i forcojë dhe bashkojë forcat e fragmentuara demokratike në vend.
“HAJDE!” përpiqet të kthejë fuqinë e sjelljes të vendimeve politike në duart e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.