Протестен марш – НЕ за неуставните закони за хонорарците!

Петок, 24 април 2015, 12:00 часот, пред Министерство за финансии (новиот објект на улица Даме Груев).

Протестен марш до Уставниот суд, за поднесување на околу 7.000 претставки на граѓаните и граѓанките на Република Македонија за укинување на неуставните закони, со кои се врши грабеж над хонорарците!

(Настан на Фејсбук)

E premte, 24 prill 2015, me fillim në ora 12:00 para Ministrisë së Financave.

Marsh proteste deri te Gjykata Kushtetuese, për dorëzim të rreth 7.000 parashtresave te qytetarëve dhe qytetareve të Republikës së Maqedonisë për anulim të ligjeve jokushtetuese, me të cilat bëhet plaçkitje ndaj honoraristëve!