Aid Delivered to Flood Victims in Shipkovica, Tetovo region

Shipkovica, August 6, 2015 (Ajde!) – Civic platform “Ajde!” and the Foundation Open Society Macedonia donated 1.4 tons of drinking water to the flood victims in the village of Shipkovica, Tetovo region. Local population, organized through a Crisis Staff, is constantly engaged in the search for the missing girl, organizing the aid which comes to the village daily, as well […]

Read more

Ndihmë për të dëmtuarit nga vërshimet në Shipkovicë

Shipkovicë, 6 gusht 2015 (Hajde!) – Platforma qytetare “Hajde!” në bashkëpunim me fondacionin “Shoqëri e hapur Maqedoni”, sot donoi 1,4 ton ujë të pijëshëm për të prekurit nga vërshimet në fshatin Shipkovicë të Tetovës. Qytetarët lokal të organizuar permes shtabit emergjent në teren po vazhdojnë me kërkimet për vajzën 6 vjeçare të humbur nga vërshimet, si dhe grumbullimin e informacioneve […]

Read more

Помош за настраданите од поплавата во Шипковица

Шипковица, 6 август 2015 (Ајде!) – Граѓанската платформа „Ајде!“ и Фондацијата Отворено општество – Македонија, денеска, донираа 1,4 тони вода за настраданите од поплавите во с. Шипковица, тетовско. Локалното население организирано преку Кризниот штаб постојано е на терен и работи на потрага на шестгодишното исчезнато девојче, организирање на помошта која тековно пристигнува и на расчистување на наносите од камења, дрва […]

Read more